Regeling Werkgebied Taxateurs

Deze regeling is vastgesteld door stichting Taxaties en Validaties (STenV) in samenwerking met het STenV marktpanel waarin o.a. vertegenwoordigd zin de branchorganisaties, geldverstrekkers, validatie-instituten, consumentenorganisaties en NHG.

Voorwaarde taxateur

De certificeringsregeling voor validatie-instituten stelt dat het validatie-instituut controlteert of de taxateur is ingeschreven in het register van VastgoedCert, kamer Wonen (of Wonen/MKB) dan wel het register SCVM, kamer Wonen, dan wel bij het NRVT.

Plaatselijke bekendheid

De keuze van de taxateur kan door de opdrachtgever worden gemaakt op basis van onderstaande criteria waarbij er wordt uitgegaan van de hemelsbreed gemeten afstand tussen het te taxeren object en het vestigingsadres van de betreffende taxateur. Deze afstand wordt gementen met behulp van de meest recente postcode 6 tabel met XY coordinaten.

Hoofdregel
Het te taxeren object ligt maximaal 20 kilometer van de vestigingslocatie (postcode vestigingsadres) van de taxateur

Verbijzondering

  1. Indien een object gelegen is in de gemeenten Utrecht, Den Haag, Amsterdam of Rotterdam ligt het te taxeren object maximaal 10 kilometer van de vestigingslocatie (postcode vestigingsadres) van de taxateur.
  2. Indien een object gelegen is in de provincies Groningen, Friesland of Zeeland, en/of op de Waddeneilanden, ligt het te taxeren object maximaal 30 kilometer van de vestigingslocatie (postcode vestigingsadres) van de taxateur.

U heeft interesse om bij Driehoek Taxateurs o.z. uw taxatie te laten uitvoeren? Vul dan het aanvraagformulier in.