Taxeren

Als vervolgens duidelijk is waarom u een taxatierapport nodig heeft, maken wij met u een afspraak om uw woning te taxeren. Het is noodzakelijk dat u een kopie van uw eigendomsbewijs, eventuele (bouw-)tekeningen (indien het een appartement betreft met een actieve Vereniging van Eigenaren dan dienen wij de financiele stukken van de Vve en de splitsingsakte bij het taxatierapport toe te voegen) van uw woning paraat heeft. Tijdens de inspectie van uw woning letten wij als taxateur onder andere op de volgende aspecten:

  • staat van onderhoud
  • inhoud/woon- en perceeloppervlakte
  • functionele indeling
  • constructie en gebruikte materialen, alsmede de kwaliteit daarvan
  • mate van isolatie en energiezuinige maatregelen
  • verplichtingen en rechten van de woning en de grond (erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen) (denk aan erfpacht of recht van overpad)
  • lokatie en omgeving (belendende percelen en welke voorzieningen) van de woning
  • transactie gegevens van vergelijkbare woningen rekening houdend met bovenstaande aspecten
  • indien het een taxatie betreft aangaande een beleggingspand/bedrijfspand dan zien wij de huurcontracten in en hanteren wij o.a. een huurwaardekapitalisatie methode (BAR/NAR methode).

Daarnaast informeren wij indien nodig bij de gemeente naar het bestemmingsplan en verrichten wij een kadastraal onderzoek om te zien of datgene wat wij ter plaatse constateren overeenkomt met de gegevens van het Kadaster.
Een ander belangrijk onderdeel van de waardebepaling is de markt- en economische situatie. Wat is de verhouding tussen vraag en aanbod op de huidige woningmarkt? Een groot aanbod bij weinig geïnteresseerden drukt de waarde terwijl een gering aanbod bij een grote vraag de waarde doet stijgen. Wij zijn goed op de hoogte van deze situatie en kennen de bedragen waarvoor in uw regio soortgelijke panden onlangs zijn verkocht en onder welke omstandigheden dat is gebeurd. Al deze bevindingen worden vervolgens vastgelegd in een taxatierapport, die u kunt gebruiken voor het doel van uw taxatie.