Redenen tot taxeren / Waardebegrippen

Er bestaan diverse soorten taxaties. Hieronder treft u de meest voorkomende aan.

Hypotheek

In de meeste gevallen heeft u bij het afsluiten van een hypotheek (bijvoorbeeld bij oversluiting, aflopende renteperiode of bij verbouw) een taxatierapport nodig. Een erkend taxatierapport is onmisbaar bij het aanvragen van die nieuwe hypotheek.

Aankoop woning

Het taxatierapport kunt u gebruiken voor de onderhandeling en later voor de financiering.

Verkoop woning

Wanneer u besluit om uw woning zelf te verkopen, kan het interessant zijn om een taxatie te laten verrichten. Met de resultaten van de taxatie kunt u uw vraagprijs bepalen.

Echtscheiding

Wanneer bij echtscheiding één van de partners de woning wil kopen is in veel gevallen een taxatie nodig. Het gaat dan om het bepalen van de waarde van de woning. Daarbij kan dan rekening worden gehouden in de verdeling tussen beide (ex-)partners

WOZ-taxatie

Indien u van mening bent dat uw pand in het kader van de Wet WOZ te hoog is getaxeerd, dan kunt u door ons een contrataxatie laten verrichten.

Successierechten / overlijden

Een taxatie bij overlijden is van belang  om te komen tot een juiste verdeling voor de erfgenamen. Ook is het belangrijk voor de hoogte van de successierechten, ook bekend als de erfbelasting. Dit is een belasting die in het geval van een erfenis moet worden betaald.
Als u ons verzoekt een taxatie uit te voeren, dan zullen wij u vragen waarom u een waardebepaling wilt laten verrichten. Het doel van een taxatie staat namelijk in relatie tot verschillende soorten waarden. Als u uw huis bijvoorbeeld te koop aanbiedt, gaat het om de verkoopwaarde van uw woning. Maar een onroerende zaak heeft evenwel meer soorten waarden.

De volgende waardebegrippen kunt u tegenkomen:

Marktwaarde:

als u een woning koopt of verkoopt vrij van huur en gebruik spreken we van de onderhandse verkoopwaarde: de hoogste waarde van de onroerende zaak bij een ongedwongen en goed voorbereide verkoop. Ook bij het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is deze waarde (en dus een taxatierapport) noodzakelijk. Bij een lening met NHG staat het Waarborgfonds Eigen Woningen borg voor de terugbetaling aan de financier.

Marktwaarde, in verhuurde staat (beleggingspanden):

De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Executiewaarde (eventueel na verbouw):

als u een hypotheek nodig heeft, dan is de geldverstrekker geïnteresseerd in de executiewaarde: de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop als bijvoorbeeld de rente en/of aflossing van uw hypotheek niet meer betaald. De bank wil immers het geleende geld te allen tijde terughebben.

Marktwaarde na verbouw:

is gebaseerd op de onderhandse verkoopwaarde, alleen is in deze waarde de verbouwing die u wilt gaan uitvoeren meegenomen. De taxateur zal op basis van door u verstrekte gegevens, bijv. (ver)bouwtekeningen,  ter plaatse bepalen wat de waarde van uw woning na verbouwing zal zijn.

Herbouwwaarde:

als u een opstalverzekering wilt afsluiten, dan wil de verzekering de herbouwwaarde weten van uw woning: de kosten van een nieuw te bouwen woning (bijvoorbeeld na brand) gelijkwaardig aan de woning die u wilt verzekeren.