Taxaties (gevalideerde taxatierapporten)

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en geldverstrekkers hebben besloten haar regelgeving inzake taxatierapporten per 1 januari 2010 te wijzigen en worden taxatierapporten uitsluitend geaccepteerd indien deze door tussenkomst van een door de stichting erkend instituut zijn uitgebracht. De instituten valideren taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Driehoek Taxateurs o.z. heeft er voor gekozen om met de twee belangrijkste instituten (NWWI/Taxateurs Unie) een samenwerking aan te gaan.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) en Taxateurs Unie staat alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Als keurmerk garandeert NWWI/Taxateurs Unie objectieve en betrouwbare woningtaxaties. Driehoek Taxateurs o.z. voldoet aan deze strenge eisen!

Buiten onze kwaliteit, onafhankelijkheid, snelheid en voordelige tarieven bieden wij u ook een uitstekende service. De taxatierapporten van Driehoek Taxateurs o.z. worden opgesteld conform het laatste model woningfinanciering, vastgesteld door het Centraal Hypothecair Fonds (CHF) en worden door alle financiële instellingen geaccepteerd.