Redenen tot taxeren / Waardebegrippen

Er bestaan diverse soorten taxaties. Hieronder treft u de meest voorkomende aan.

Soorten taxaties

Hypotheek

In de meeste gevallen heeft u bij het afsluiten van een hypotheek (bijvoorbeeld bij oversluiting, aflopende renteperiode of bij verbouw) een taxatierapport nodig. Een erkend taxatierapport is onmisbaar bij het aanvragen van die nieuwe hypotheek.

Aankoop woning

Het taxatierapport kunt u gebruiken voor de onderhandeling en later voor de financiering.

Verkoop woning

Wanneer u besluit om uw woning zelf te verkopen, kan het interessant zijn om een taxatie te laten verrichten. Met de resultaten van de taxatie kunt u uw vraagprijs bepalen.

Echtscheiding

Wanneer bij echtscheiding één van de partners de woning wil kopen is in veel gevallen een taxatie nodig. Het gaat dan om het bepalen van de waarde van de woning. Daarbij kan dan rekening worden gehouden in de verdeling tussen beide (ex-)partners

WOZ-taxatie

Indien u van mening bent dat uw pand in het kader van de Wet WOZ te hoog is getaxeerd, dan kunt u door ons een contrataxatie laten verrichten.

Successierechten / overlijden

Een taxatie bij overlijden is van belang  om te komen tot een juiste verdeling voor de erfgenamen. Ook is het belangrijk voor de hoogte van de successierechten, ook bekend als de erfbelasting. Dit is een belasting die in het geval van een erfenis moet worden betaald.
Als u ons verzoekt een taxatie uit te voeren, dan zullen wij u vragen waarom u een waardebepaling wilt laten verrichten. Het doel van een taxatie staat namelijk in relatie tot verschillende soorten waarden. Als u uw huis bijvoorbeeld te koop aanbiedt, gaat het om de verkoopwaarde van uw woning. Maar een onroerende zaak heeft evenwel meer soorten waarden.

De volgende waardebegrippen kunt u tegenkomen:

Marktwaarde

Wanneer u een woning koopt of verkoopt vrij van huur en gebruik spreken we van een marktwaarde. Marktwaarde: het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang. Ook bij het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is deze marktwaarde (en dus een taxatierapport) noodzakelijk. Bij een lening met NHG staat het Waarborgfonds Eigen Woningen borg voor de terugbetaling aan de financier.

Marktwaarde in verhuurde staat (beleggingspanden)

De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Marktwaarde met bijzonder uitgangspunt na verbouw

is gebaseerd op de marktwaarde, alleen is in deze marktwaarde de verbouwing die u wilt gaan uitvoeren meegenomen. De taxateur zal op basis van door u verstrekte gegevens, bijv. (ver)bouwtekeningen,  ter plaatse bepalen wat de waarde van uw woning na verbouwing zal zijn.

U heeft interesse om bij Driehoek Taxateurs o.z. uw taxatie te laten uitvoeren? Vul dan het aanvraagformulier in.